ΑΡΜΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

armos-diastolis-coolroof

 Παρατήρηση 1

 

Για κάθε 16-25 m2 επιφάνειας, η δημιουργία Αρμών  Διαστολής κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη. Η δημιουργία αρμού διαστολής υλοποιείται με χρήση του ισχυρού πολυουρεθανικού σφραγιστικού DUROFLEX PU σε συνδυασμό με το αστάρι του, PRIMER PU και κορδόνι πολυαιθυλαινίου, το οποίο τοποθετείται    καθ' όλο το μήκος στη βάση του αρμού.

 

Παρατήρηση 2

 

Η τοποθέτηση επένδυσης επί της στεγανωτικής στρώσης με πλακίδια ή φυσικές πλάκες (Καρύστου, Πηλίου ή άλλου είδους) άφοβα και χωρίς καμία επιπλέον προεργασία πέραν του επιμελούς καθαρισμού της επιφάνειας από σκόνες και ξένα σώματα που πιθανόν έχουν επικαθήσει σε αυτή καθώς και ελέγχου της σωστής χωρίς αστοχίες (ρηγματώσεις, αποκολλήσεις, κ.λπ.) λειτουργίας της στεγάνωσης.
Η δημιουργία αρμών διαστολής επί της επένδυσης κρίνεται απαραίτητη.