ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ THERMOSEAL

ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΙΟΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

 Κονίαμα συγκόλλησης θερμομονωτικών
πλακών στην τοιχοποιία προς θερμομόνωση
 ULTRACOLL THERMO  5 Kg/m²
 Θερμομονωτικές πλάκες  XPS/EPS 150 (ελάχιστο πάχος 5cm)  Διάσταση πλάκας XPS - 0,6m x 1,25m
Διάσταση πλάκας EPS - 0,5m x 1m
Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης  DUROSTICK DS-255  300-350gr/m²
 Τσιμεντοκονία δημιουργίας ρύσεων DUROSTICK D-6 1kg/m²/mm πάχους στρώσης
Υαλόπλεγμα οπλισμού τσιμεντοκονίας
δημιουργίας ρύσεων
DUROSTICK DS-4160
(υαλόπλεγμα 160gr/m²
με άνοιγμα καρέ 4x4 mm)
 -
 Λευκό τσιμεντοειδές στεγανωτικό  HYDROSTOP ROOF  1Kg / 8-11 m²/στρώση
Τσιμεντοειδές κονίαμα δημιουργίας
κοίλου λουκιού
DUROFIX 18kg/m²/cm πάχους στρώσης
Πολυουρεθανικό σφραγιστικό πλήρωσης
αρμών διαστολής
DUROFLEX PU π.χ. αρμός διάστασης 8 mm
πλάτος x 6 mm βάθος
= 6,4 τρέχοντα μέτρα
Αστάρι πολυουρεθανικού σφραγιστικού PRIMER PU 15-20 ml/m
Kυψελωτό κορδόνι πολυαιθυλενίου για
υποστήριξη σφράγισης αρμών
DS-265 (10mm & 20mm) Τρέχον μέτρο αρμού διαστολής