ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

perimetrikiedafousΌταν η θερμομόνωση με το σύστημα THERMOSEAL αφορά σε τοιχοποιία που εφάπτεται με το έδαφος, τότε από το επίπεδο του εδάφους μέχρι και 1,2 m ύψος, οι επιφάνειες δέχονται ισχυρά φορτία υγρασίας τόσο από την αναδυόμενη από το έδαφος υγρασία όσο και από αυτή του περιβάλλοντος, π.χ. με τη μορφή βροχής (πιτσίλισμα νερού).Το γεγονός αυτό δημιουργεί απαίτηση για ιδιαίτερη φροντίδα της επιφάνειας σε αυτή την περιοχή της τοιχοποιίας και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε ενισχυμένες πλάκες πολυ στερίνης για την περιοχή αυτή.
Αν υπάρχει η δυνατότητα διανοίγουμε φρεάτιο βάθους 50 cm και πλάτους 30-40 cm κατά μήκος της τοιχοποιίας που πρόκειται να θερμομονωθεί και εφαρμόζουμε σε τρεις σταυρωτές στρώσεις στην τοιχοποιία τσιμεντοειδές στεγανωτικό (WATERTANK της DUROSTICK) από τον πυθμένα του φρεατίου έως και ύψος 120 cm από την επιφάνεια του εδάφους. Κατά τη διαδικασία της θερμομόνωσης τοποθετούμε την αρχική σειρά των φύλων ενισχυμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιούμε για την περιμετρική θερμομόνωση, σε βάθος 30 - 50 cm έχοντας δημιουργήσει προηγουμένως προφίλ 45ο στο κάτω μέρος τους (Eικόνα 1).
Εφαρμόζουμε στην εξωτερική πλευρά της πολυστερίνης ULTRACOLL THERMO εγκιβωτίζοντας σε αυτή υαλόπλεγμα DS-4160 της DUROSTICK.Κατόπιν εφαρμόζουμε σε αυτή στεγανωτική στρώση με τσιμεντοειδές στεγανωτικό (WATERTANK της DUROSTICK ξεκινώντας από το σημείο επαφής της πλάκας πολυστερίνης με την τοιχοποιία (σε βάθος 30 cm μέσα στο έδαφος) μέχρι του ύψους 120 cm από το έδαφος. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε στην επιφάνεια το τε λικό επίχρισμα με ελαστικό σοβά (HYDROSTOP PLASTER ELASTIC της DUROSTICK).Δημιουργούμε στη βάση της θερμομονωμένης τοιχοποιίας, καθ’ όλο το μήκος της, αποστραγγιστική λωρίδα πλάτους κατ’ ελάχιστο 30 cm την οποία πληρώνουμε (γεμίζουμε) με κροκάλες και φροντίζουμε ώστε αυτή να καταλήγει σε σημείο απορροής ομβρίων υδάτων του κτιρίου.