ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΤΙΡΙΟΥ

Untitled Document

(ή σε επίπεδο εδάφους όταν δεν υφίσταται η δυνατότητα για δημιουργία φρεατίου στη βάση εκκίνησης της εφαρμογής. (Οδηγοί στήριξης & ολοκλήρωσης της εφαρμογής θερμομόνωσης).

Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής της θερμομόνωσης -πάντοτε από κάτω προς τα επάνω- τοποθετούμε παράλληλα με το επίπεδο του εδάφους,μεταλλικό οδηγό εκκίνησης σε απόσταση 0,5-1 cm από το έδαφος.
Ο αρμός που δημιουργείται μεταξύ εδάφους και οδηγού γεμίζεται με πολυουρεθανική μαστίχη,DUROFLEX PU της DUROSTICK αφού πρώτα τοποθετηθεί κατά μήκος του κορδόνι πολυαιθυλαινίου. Αν ο αρμός είναι μεγάλου βάθους τότε πρίν την εφαρμογή της πολυουρεθανικής μαστίχης ο αρμός γεμίζεται με αφρό πολυουρεθάνης ή και με συγκόλληση 'φιλέτου' του μονωτικού που χρησιμοποιείται για την θερμομόνωση.
Ο οδηγός εκκίνησης στερεώνεται στην τοιχοποιία με τη βοήθεια βυσμάτων ανά αποστάσεις των 40-50 cm. Χρησιμοποιώντας νήμα της στάθμης και με τη βοήθεια αποστατών -πάχους 3 έως 30 mm- (του οδηγού εκκίνησης). όπου αυτό είναι απαραίτητο,διασφαλίζουμε την σωστή κατακορύφωσή του. Αν η επιφάνεια που πρόκειται να καλύψει η θερμομονωτική εφαρμογή είναι μεγάλου ύψους τότε ανά διαστήματα (3-4m), ανάλογα με την περίπτωση, τοποθετούμε διαδοχικούς οριζόντιους οδηγούς στήριξης. Οι οδηγοί αυτοί θα πρέπει να έχουν μια ανοχή (απόσταση) της τάξης των 2 mm από την τελευταία σειρά των πλακών πολυστερίνης κάτω από αυτούς, ικανή να παραλαμβάνει τις τάσεις που προκαλούνται απο συστολοδιαστολές της επιφάνειας.
Ο αρμός που δημιουργείται πληρώνεται όπως και στην περίπτωση του οδηγού εκκίνησης που προαναφέραμε. Αρμός της τάξης των 2-3 mm προβλέπεται μεταξύ της τελικής άνω σειράς των πλακών του θερμομονωτικού υλικού σε συνάντηση του με κάθετα σε αυτό δομικά στοιχεία του κτιρίου.Ο αρμός πληρώνεται όπως και οι προηγούμενοι.