ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ THERMOSEAL

ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΙΟΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 Κονίαμα συγκόλλησης θερμομονωτικών
πλακών στην τοιχοποιία προς θερμομόνωση
 ULTRACOLL THERMO  4-5 Kg/m²
 Θερμομονωτικές πλάκες  EPS 80 (πάχος ≥5cm)  2 τμχ. / m²
 Κονίαμα συγκόλλησης θερμομονωτικών
πλακών (ως βασική στρώση επικάλυψης άνω
επιφάνειας θερμομονωτικών πλακών
 ULTRACOLL THERMO  3-4 Kg/m²
 Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων  DUROSTICK DS-4160 (υαλόπλεγμα
160gr/m² με άνοιγμα καρέ 4x4 mm)
 -
Τελικό τσιμεντοειδές επίχρισμα
(λευκό ή έγχρωμο)
 HYDROSTOP PLASTER ELASTIC  1,5-2,5 Kg/m²/mm στρώσης
 Βαφή τελικού (λευκού) επιχρίσματος  POWDER COLOR  1Kg / 8-11 m²/στρώση
 Χρωστικές βαφής τελικού (λευκού)
επιχρίσματος
 DUROCOLOR POWDER C  1-3 συσκευασίες
/ συσκευασία 9Kg
Powder Color
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Θερμομονωτικές πλάκες περιμετρικής
θερμομόνωσης
EPS 200 (πάχος ≥5cm) 2 τμχ. / m²
Τσιμεντοειδές στεγανωτικό περιμετρικής
θερμομόνωσης
DUROSTICK WATERTANK 1,5 Kg/m²/mm πάχους
στρώσης
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών - 6-8 τμχ. / m²
Γωνιόκρανα ΒΕΡΓΑ 3 m
Οδηγοί εκκίνησης - στήριξης ΒΕΡΓΑ 3 m
Νεροσταλάκτες ΒΕΡΓΑ 3 m