ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Untitled Document

Η δημιουργία εγκάρσιων Αρμών Διαστολής κρίνεται απολύτως απαραίτητη στην περίπτωση που ήδη υπάρχει στο κτίριο, ένας ή περισσότεροι αρμοί διαστολής που διατρέχουν το υπόστρωμα στο οποίο τοποθετείται η θερμομόνωση.
Οι αρμοί διαστολής της θερμομόνωσης θα πρέπει απαραίτητα να συμπίπτουν με αυτούς του κτιρίου.
Αρμοί διαστολής δημιουργούνται επίσης στο κάτω μέρος των οδηγών στήριξης και κατα μήκος της τελευταίας σειράς
θερμομονωτικών πλακών στο πάνω μέρος της θερμομονωμένης επιφάνειας.Πιθανή δημιουργία επιπλέον των προαναφερθέντων αρμών διαστολής γίνεται κατά περίπτωση, στη βάση μελέτης μηχανικού που έχει προηγηθεί της εφαρμογής.Η δημιουργία αρμού διαστολής υλοποιείται με χρήση του ισχυρού πολυουρεθανικού σφραγιστικού
DUROFLEX PU σε συνδυασμό με το αστάρι του, PRIMER PU και κορδόνι πολυαιθυλαινίου, το οποίο τοποθετείται
καθ' όλο το μήκος του αρμού.

armodiastolis